Contact

 
Lemon Leaf Cafe Bar & Townhouse
70 Main St
Kinsale
Co Cork
Ireland
P17 PN28
 
 
 
Email:
Accommodation: stay@lemonleaf.ie
Restaurant: eat@lemonleaf.ie
General Enquiries: hello@lemonleaf.ie
 
Thank you for visiting us. If you have a question for us, or would like to purchase a Gift Voucher or make a reservation, complete the following form and we will get back to you as quickly as possible.
* cho biết trường bắt buộc

Liên Hệ

Địa chỉ

Lemon Leaf Cafe Bar & Townhouse
70 Main St
Kinsale
Co Cork
Ireland
P17 PN28

Điện Thoại

(021) 470 9792

Email

stay@lemonleaf.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

(021) 470 9792

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách